ฟรี

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบ้านโป่งยอ
หมู่ที่ 7 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบ้านโป่งยอ

...